Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Bijstelling lopende begroting

Bijstelling i.r.t. raadsbesluit

Er zijn geen raadsbesluiten genomen met financiële bijstellingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24