Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Voortgang invulling bijstellingen en ombuigingen

Inleiding

In de primitieve Begroting 2020 resteerde een bedrag van € 1.042.000 aan openstaande bijstellingen en ombuigingen voor jaarlaag 2020. Inmiddels is daarvan € 715.000 ingevuld en is € 327.000 niet in te vullen in 2020. Het meerjarig verloop is in de volgende tabel weergegeven:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Primitieve begroting

1.042

1.915

2.386

2.774

Ingevuld t/m voorjaarsnota

-552

-524

-526

-539

Niet in te vullen taakstelling VJN

-205

-83

-5

0

Ingevuld najaarsnota

-163

-277

-277

-275

Niet in te vullen taakstelling NJN

-122

-10

Restant taakstelling NJN

0

1.021

1.578

1.960

Niet in te vullen taakstelling
Een deel van de  bijstellingen en ombuigingen blijkt niet geheel in te vullen en hebben we om die reden af moeten boeken. Het betreft:

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

1I Maatwerkvoorzieningen

100

1I Activerend werk

22

2O Gemeentelijke begraafplaatsen kostendekkend maken

10

Resultaat taakstelling

122

10

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24