Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

03 Organisatie

In dit onderdeel geven wij de voortgang aan van de realisatie van de activiteiten. Door op de producten aan de linkerzijde te klikken kunt u inzoomen. Hierbij ziet u allereerst de activiteit zoals deze in de Begroting 2020 is opgenomen. Daaronder vindt u vervolgens de voortgang voor wat betreft de inhoud, planning, financiën en risico’s. In geval van afwijkingen wordt dit kort toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24