Najaarsnota 2020
portal

De najaarsnota is een tussentijdse rapportage over de eerste acht maanden van het jaar. In deze tussentijdse rapportage melden wij de voortgang van activiteiten en investeringskredieten en recente mee- en tegenvallers ten opzichte van de Begroting 2020. Daarmee schetsen wij het financiële kader voor de Begroting 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24