Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Bijstelling lopende begroting

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

01 Samenleving

-1.988

-1.387

-1.332

-1.124

-1.106

02 Omgeving

-137

-138

28

22

28

03 Organisatie

-388

89

113

156

96

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

2.545

619

610

696

504

Totaal bijstellingen

-31

817

581

250

478

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24