Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2K Recreatie en toerisme

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Aangepaste bijdrage Veluwe Alliantie

-3

-3

-3

-3

Saldo van baten en lasten

0

-3

-3

-3

-3

Totaal resultaat

0

-3

-3

-3

-3

Veluwe Alliantie
Sinds januari 2018 draagt de gemeente Renkum evenredig naar inwonertal bij aan de kosten voor het samenwerkingsverband op de Veluwe met het bijbehorend uitvoeringsapparaat.
Deze kosten worden evenredig gedekt (verdeelsleutel inwoneraantal) door de deelnemende gemeenten, provincie en private partijen. Vanaf 2021 gaat onze bijdrage met € 3.000 omhoog.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24