Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2P Wegen, straten en pleinen

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Afvalbegroting 2021 e.v.

-25

-25

-25

-25

Saldo van baten en lasten

0

-25

-25

-25

-25

Totaal resultaat

0

-25

-25

-25

-25

Afvalbegroting 2021 e.v.
Taakstelling vegen bij straatreiniging van € 25.000 kan niet worden ingevuld. Als alternatief wordt deze niet te realiseren taakstelling van € 25.000 extra gedekt uit de afvalstoffenheffing.

Groot onderhoud wegen
Groot onderhoud wegen ligt stil door een kortgeding omtrent aanbesteding. De zitting vindt 28 september plaats. Hierdoor is het uitvoeringstermijn kort en kunnen mogelijk niet alle werkzaamheden dit jaar uitgevoerd worden.   

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24