Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

2A Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

-28

-49

2D Omgevingsvergunning

-100

-4

-4

-4

-4

2E Verkeer

-1

-1

-1

-1

2K Recreatie en toerisme

-3

-3

-3

-3

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

7

2M Water en riolering

-10

-8

-6

-6

2N Afvalverwijdering en -verwerking

31

32

32

32

2O Groenonderhoud

-20

-120

2P Wegen, straten en pleinen

-25

-25

-25

-25

Totaal

-142

-180

-9

-8

-8

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24