Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2D Omgevingsvergunning

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Minder inkomsten bouwleges

-100

Septembercirculaire 2020

-4

-4

-4

-4

Saldo van baten en lasten

-100

-4

-4

-4

-4

Totaal resultaat

-100

-4

-4

-4

-4

Minder inkomsten bouwleges
De inkomsten van de bouwleges zijn lager dan geraamd. Door de coronacrisis zijn er het afgelopen jaar vooral veel kleine bouwaanvragen ingediend.
Verder hebben twee grotere bouwaanvragen (Klooster Utrechtseweg, en Don Bosco) vertraging opgelopen.  

Septembercirculaire 2020
De komst van de Omgevingswet brengt veel veranderingen met zich mee. Ook op het gebied van omgevingsveiligheid. Omgevingsveiligheid zorgt voor een veilige inrichting van de leefomgeving.
Het doel van de beleidsvernieuwing is om de omgevingsveiligheid al bij de start van nieuw ruimtelijke ontwikkelingen op de ontwerptafel onder de aandacht te brengen.
Hiervoor is de systematiek aangepast en moeten gemeenten de komende jaren dus aan de slag om dit goed te regelen.

Belangrijke data hierbij zijn onder andere:
1 januari 2022.

  • Voor die tijd  moet de gemeente de risicovolle activiteiten Omgevingswet  hebben geïnventariseerd.
  • De aandachtsgebieden hebben bepaald/berekend.
  • Hebben geïnventariseerd of er zeer kwetsbare gebouwen zijn geprojecteerd binnen aandachtsgebieden.
  • Een visie hebben ontwikkeld op de wenselijkheid van geprojecteerde zeer kwetsbare gebouwen

binnen aandachtsgebieden en over de acceptatie van nieuwe aandachtsgebieden in het
omgevingsplan.

1 januari 2014

  • De gemeente moet in  haar omgevingsvisie het omgevingsveiligheidsbeleid hebben vastgelegd.
Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24