Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2L Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Lagere subsidie 2019 lokale omroep

7

Saldo van baten en lasten

7

0

0

0

0

Totaal resultaat

7

0

0

0

0

Lagere subsidie 2019 lokale omroep
De subsidieafspraken met Streekomroep MiddenGelderland voor 2019 zijn wegens omstandigheden bij de Omroep pas in 2020 afgerond. Daarom is er budget overgeheveld naar 2020.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24