Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

02 Omgeving

2E Verkeer

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Exploitatie Renkums veer

-1

-1

-1

-1

Saldo van baten en lasten

0

-1

-1

-1

-1

Totaal resultaat

0

-1

-1

-1

-1

Exploitatie Renkums veer
De afgelopen jaren heeft het Renkums Veer toegewerkt naar verduurzaming. Volgend jaar zal het Renkums Veer het eerste elektrische voetveer in Renkum exploiteren. Voor deze activiteit is er naast de huidige subsidiebijdrage (€ 12.500) jaarlijks een structureel bedrag  van  € 1.000 extra nodig.  

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24