Najaarsnota 2020
portal

Home

Aanbieding

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

Meerjarenbegroting na voorjaarsnota

23

-349

122

131

261

Bijstelling njn met resultaat

237

-795

-598

-299

-468

Invulling taakstellingen

-122

-10

Subtotaal

139

-1.153

-476

-168

-207

Bijstelling meerjarig neutraal (totaal van de jaren)

-84

-2

27

59

Coronacrisis

-10

-10

-10

-10

Meerjarenbegroting na najaarsnota

55

-1.165

-459

-119

-217

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24