Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

03 Organisatie

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

3A Dienstverlening

-5

-5

-5

-6

3B Dorpsgericht werken

3

3

3

3

3

3C Organisatie en bedrijfsvoering

-279

-14

-14

-14

-13

Totaal

-276

-17

-17

-17

-16

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24