Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

03 Organisatie

3B Dorpsgericht werken

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Jongerenraad

3

3

3

3

3

Saldo van baten en lasten

3

3

3

3

3

Totaal resultaat

3

3

3

3

3

Jongerenraad
Het budget van de jongerenraad wordt (ook op basis van voorgaande jaren) bijgesteld.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24