Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

03 Organisatie

3A Dienstverlening

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Lijkbezorging

-13

Ontwikkeling dienstverlening

18

Septembercirculaire 2020

-5

-5

-5

-5

-6

Saldo van baten en lasten

0

-5

-5

-5

-6

Totaal resultaat

0

-5

-5

-5

-6

Lijkbezorging
Wij hebben geen invloed op het aantal euthanasie- en lijkschouwingen dat voor rekening van de gemeente moet worden uitgevoerd. Op basis van de uitgaven tot juli verwachten we dit jaar een nadeel van € 13.000.

Ontwikkeling dienstverlening
Voor 2020 kan het budget vrijvallen.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24