Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1G Integratie en participatie nieuwkomers

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Meicirculaire 2020

-114

-43

-95

-104

-104

Saldo van baten en lasten

-114

-43

-95

-104

-104

Totaal resultaat

-114

-43

-95

-104

-104

Meicirculaire 2020
Zie raadsbrief Meicirculaire gemeentefonds 2020 van 5 juni 2020.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24