Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

1A Renkum voor Elkaar

-30

1B Onderwijs

52

-17

-23

-23

-23

1C Sport en bewegen

-5

1D Gezondheid

29

1E Zorg en Veiligheid

-7

-31

-42

-42

-41

1G Integratie en participatie nieuwkomers

-114

-43

-95

-104

-104

1H Maatwerkvoorzieningen Jeugd

-661

-661

-661

-661

-661

1i Maatwerkvoorzieningen Wmo

-502

-503

-471

-196

-196

1J Inkomensvoorziening

126

-151

-56

-113

-95

Totaal

-1.114

-1.406

-1.348

-1.139

-1.120

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24