Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1A Renkum voor Elkaar

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

L&P compensatie Renkum voor Elkaar 2020 incidenteel

-30

Saldo van baten en lasten

-30

0

0

0

0

Totaal resultaat

-30

0

0

0

0

L&P compensatie Renkum voor elkaar 2020 structureel
In de afspraken met Renkum voor Elkaar 2020 is de door de VNG aanbevolen loon- & prijscompensatie correctie van 3,3% doorgevoerd. Dit leidt tot een verhoging van het budget van € 30.000 in 2020. Structureel wordt de dekking van € 30.000 gevonden binnen de stelpost L&P.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24