Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1D Gezondheid

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Gezondheidszorg algemeen en 0-4 jarigen

29

Saldo van baten en lasten

29

0

0

0

0

Totaal resultaat

29

0

0

0

0

Gezondheidszorg algemeen en 0-4 jarigen
De kosten voor uitvoer van uniform en maatwerk via VGGM leidt tot een incidenteel voordeel.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24