Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

01 Samenleving

1E Zorg en Veiligheid

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bijstelling 2024

Crisismaatregelen en ibs

-6

-6

-6

-6

-6

Extra investering nieuwbouw brandweerpost Wolfheze

-20

-27

-27

-27

Pilot ambulantisering ggz

-8

-13

Subsidie pilot ambulantisering ggz

8

13

Veiligheidshuis

-1

-6

-9

-9

-9

Saldo van baten en lasten

-7

-31

-42

-42

-41

Totaal resultaat

-7

-31

-42

-42

-41

Khonraad: systeem voor Crisismaatregelen en ibs
Khonraad is het enige digitale systeem die beschikbaar is voor de communicatie en afhandeling van procedures die vallen onder de WvGGZ (bv IBS en crisismaatregel). Dit systeem is noodzakelijk, maar door monopolie positie vragen ze hoge bedragen. Zelfs het dubbele ten opzichte van 2019. Op regionaal niveau zijn er nu gesprekken om deze bedragen aan de orde te stellen.

Extra investering nieuwbouw brandweerpost Wolfheze
Betreft de kapitaallasten van de extra investering. Zie verder de toelichting bij investeringskredieten.

Pilot ambulantisering ggz
Van 1 oktober 2020 tot 31 mei 2021 loopt er een pilot WijkGGD.
Dit is een pilot in het kader van preventieve en ambulante GGZ ondersteuning in de wijk. Deze pilot is op € 30.000 begroot. We krijgen € 20.000 subsidie van ZonMW en € 10.000 eigen middelen uit budget ambulantisering GGZ.

Veiligheidshuis
De kosten voor het veiligheidshuis worden verhoogd naar aanleiding van een onafhankelijk onderzoek en de beslissing die is genomen in de stuurgroep.
Nu zijn de kosten 0,61 per inwoner. In 2021 wordt dit 0,79 per inwoner en in 2022 0,89 per inwoner. De bijdrage voor het veiligheidshuis wordt hierdoor stapsgewijs verhoogd van € 19.100 naar € 28.000.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24