Najaarsnota 2020
portal

Bijstellingen met resultaat

04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

4A Algemene uitkering

1.653

801

416

108

-283

4B Belastingen

107

4C Overige algemene dekkingsmiddelen

9

8

361

756

958

Totaal

1.769

808

776

864

675

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24