Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

03 Organisatie

3B. Dorpsgericht werken

Voor dit product zijn er geen specifieke activiteiten voor 2020. Dorpsgericht werken wordt toegepast in de uitvoering van beleid en projecten in de overige programma's

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24