Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2Q. Bos en natuurbeheer

Het afstoten van de Pietersberg en Hemelseberg
We zijn in onderhandeling met Gelders Landschap en Kastelen om de landgoederen Pietersberg en Hemelseberg, beide in Oosterbeek in af te stoten. Het betreft hier uitruil van grond bij de Oosterbeekse begraafplaatsen waardoor daar een natuurbegraafplaats gerealiseerd kan worden. Verwachting is dat de overdracht in de loop van 2020 plaatsvindt.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

-

Toelichting
Door de coronacrisis is dit proces licht vertraagd. Inmiddels zijn de taxatierapporten gereed. Deze worden besproken met het college waarna de eisen worden opgesteld waaronder de overdracht plaats kan vinden.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24