Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2K. Recreatie en toerisme

Het verkopen of commercieel maken van de Concertzaal in Oosterbeek
De Concertzaal wordt gebruikt voor culturele (kunstroute, etc.) en commerciële activiteiten. De concertzaal is onlangs grotendeels gerenoveerd. Op dit moment is het niet mogelijk om het pand commercieel te verhuren, vanwege het beperkende bestemmingsplan.
Daarom gaan wij in 2020:

  • commerciële horeca mogelijk maken door het bestemmingsplan aan te passen;
  • onderzoeken of verkoop voor een marktconforme prijs mogelijk en wenselijk is;
  • zo nee, de exploitatie opnieuw aan te besteden tegen een marktconforme pacht/ huurprijs.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

=

Toelichting
Vastgoed heeft in 2020 gegeven de beperkte capaciteit de aandacht gericht op met name het vastgoedbeleid, IHP, LOC Doorwerth en Corona-invloed op (exploitatie van) vastgoed.

Het budget voor toerisme, kunst en cultuur zetten we in voor productontwikkeling
In het coalitieakkoord is besloten om de lokale toeristische infrastructuur en promotie te stimuleren en verbeteren. Hiervoor is structureel € 30.000 beschikbaar gesteld voor productontwikkeling.
We realiseren bruine bebording, een wandelnetwerk en het doorlussen van met MTB routenetwerk met Wageningen en Arnhem.
Vanaf 2022 wordt ingezet op beheer en onderhoud.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24