Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2P. Wegen, straten en pleinen

Actuele beheerbudgetten

In 2020 actualiseren we het beheersysteem. Daarmee kan het systeem worden gebruikt voor tal van analyses.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Straatreiniging
In 2020 voeren we een marktconsultatie  uit voor het vegen van wegen. Wij vermoeden dat de kosten die wij nu ACV betalen omlaag kunnen, zie 2O. We betrekken ACV bij de marktconsultatie. Daarbij brengen we ook in beeld welke gevolgen het evt. stoppen heeft voor onze samenwerking en winstuitkering. Bij een positieve uitkomst gaan we het veegwerk aanbesteden.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Regulier onderhoud wegen
Door het verhogen van de beheerbudgetten kan de openbare ruimte planmatig en op het vastgestelde niveau beheerd worden.
Aan de hand van inspectiegegevens en meldingen maken we uitvoeringsplannen voor zowel klein- als grootonderhoud.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

+

=

Toelichting
Aanbestedingen zijn dit jaar gunstig geweest

Extra geld coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is éénmalig een budget beschikbaar gesteld voor het wegwerken van de meest acute onderhoudsachterstanden. Op basis van inspectiegegevens is in 2018 een prioritering opgesteld. Het resterend budget wordt aan de hand van de prioritering in 2020 ingezet.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Rehabilitatie en reconstructie
Door het beschikbaar stellen van rehabilitatie en reconstructie budget kunnen vervangingen uitgevoerd worden.
Activiteiten:

  • Het voorbereiden en uitvoeren van een aantal projecten in de openbare ruimte geïnitieerd vanuit wegen.
  • Voor de achterstallige vervangingen wordt begin 2020 een uitvoeringsprogramma voor de komende jaren gemaakt. Dit wordt afgestemd met riolering, verkeer en groen. Zodat de integrale planning zo goed mogelijk rekening houdt met prioriteiten van de verschillende vakgebieden en de projecten zo veel mogelijk integraal worden uitgevoerd. Dit bespaart niet alleen tijd en geld, maar beperkt ook de overlast voor omwonenden. U wordt in de loop van het jaar geïnformeerd over de voortgang.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
De inspectiegegevens van de wegen laten langer op zich wachten dan verwacht.

Areaalbeperking
Een aantal specifieke activiteiten  heeft betrekking  op het beperken van het gemeentelijk areaal.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24