Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie

Monumenten
Daar waar nodig faciliteren wij ondernemers die aan Open Monumentendag willen deelnemen. Als gemeente nemen wij niet meer deel waardoor het beschikbare budget kan worden verlaagd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24