Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2C. Bestemmingsplannen/Omgevingsplannen

Afwijken bestemmingsplan / omgevingsplan
We voeren bij een commerciële ontwikkeling één startgesprek en brengen bij alle vervolggesprekken de ambtelijke uren in rekening. Vooraf wordt een kostenraming gemaakt.

  • We doen dit niet direct met het doel om veel geld binnen te halen, maar om een bepaalde ‘drempel’ op te werpen, waardoor er minder snel een beroep gedaan wordt op de ambtelijke organisatie. In de nieuwe situatie zal een initiatiefnemer eerder goed nadenken over zijn vraag en wensen.
  • Bij ruimtelijke bewonersinitiatieven handhaven wij onze huidige werkwijze, waarbij we het initiatief met ambtelijke uren faciliteren.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24