Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2B. Wonen

Actualiseren Nota Wonen
Wij brengen de Nota wonen onder bij de omgevingsvisie en laten de vierjarencyclus los.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Verhogen opbrengst gemeentelijke bouwlocaties
We gaan actief op zoek naar bouwlocaties. Via deskresearch bekijken we waar de gronden liggen en betrekken de huidige eigendommen daarbij. Wij sluiten verwerving niet uit. Daarbij kijken wij of en hoe er meer (éénmalige) opbrengsten kunnen worden gerealiseerd wanneer we het aan een marktpartij verkopen (zonder verdere voorwaarden op het beleid wonen).
Overige gemeentelijke eigendommen (bijvoorbeeld het gemeentehuis) kritisch bekijken als (her)ontwikkeling voor onder meer woningbouw.
De bouwgrond die wij beschikbaar hebben, bieden wij ook aan Vivare aan tegen marktconforme prijzen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Vereenvoudigen proces prestatieafspraken met woningcorporaties
We gaan het proces m.b.t. de uitvoering van de prestatieafspraken vereenvoudigen. De Renkumse huurdersvereniging betrekken we hierbij. Besluitvorming over de afspraken vindt jaarlijks plaats in december, daarna wordt de raad geïnformeerd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24