Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2F. Landschap, natuur en landgoederen

Beperkt uitvoeren LandschapsBasisPlan
Wij vinden ruimte voor de alternatieve besparing Groen door op een meer bescheiden schaal uitvoering geven aan het LandschapsBasisplan. In 2020 gebruiken we de bestemmingsreserve landschapsbasisplan (€ 17.500) om de vrijval in 2020 te verzachten. Hierdoor blijven bestaande afspraken over het onderhouden van Klompenpaden en ondersteuning groene vrijwilligers in stand. Incidenteel faciliteren en cofinancieren we initiatieven op gebied van natuur en landschap, voor zover ze passen in ons landschapsbeleid.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

=

=

Uitvoering Visie Landgoederen
In 2020 initiëren we processen waardoor derden onderdelen van de visie gaan uitvoeren.  

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

=

-

Toelichting
Door de coronacrisis lukt het niet om in 2020 samen met inwoners en belanghebbenden de benodigde processen te initiëren. Overigens hebben zich nog geen initiatiefnemers gemeld waarvoor dit budget ingezet kan worden. Een deel van het budget is bestemd voor het herstel van de vijver in park Bato's Wijk.

Plan voor ziekten, calamiteiten en plagen
In verband met klimaatveranderingen verwachten we in toenemende mate de komst van ziekten en plagen in bomen, plantsoen of mogelijk dieren. Daarnaast verwachten we toenemende extremen in weersomstandigheden die zorgen voor calamiteiten op het gebied van bomen en riolering. In 2020 maken we een plan hoe we omgaan met deze veranderingen en wat dit betekent voor het beheer van ons openbaar gebied.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Door de coronacrisis verloopt het proces trager dan verwacht. Realisatie eind 2020/ begin 2021.

Landgoederen/Bato's Wijk
I.v.m. flora- en faunaonderzoek loopt herstel van de vijver vertraging op. Uitvoering niet meer in 2020, maar in 2021. Het reeds gereserveerde budget voor het herstel van de vijver, inclusief het deel van het budget Landgoederen dat voor Bato's Wijk is bestemd, wordt uitgegeven in 2021.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24