Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2M. Water en riolering

Verankering GRP+ in Omgevingswet

  • Het huidige GRP+ is geldig tot en met 2020.
  • Er wordt geen nieuw GRP+ opgesteld. Alle keuzes met betrekking tot het omgaan met de zorgplichten voor afvalwater, regenwater en grondwater worden verankerd in de Omgevingsvisie die vanwege deOmgevingswet wordt opgesteld. De Omgevingswet wordt per 1 januari 2022 van kracht.
  • Er wordt wel een kostendekkingsplan gemaakt als financiële onderbouwing van de rioolheffing. Dit plan wordt in 2021 aan u voorgelegd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
De planning loopt niet conform: het opnemen van strategische keuzes rond de watertaken in de omgevingsvisie is afhankelijk van de planning van het opstellen van de omgevingsvisie. Dat laatstgenoemde traject is wat vertraagd.
Het kostendekkingsplan voor de riolering wordt vanwege capaciteitsproblemen niet meer in 2020 gerealiseerd. Verwachting is dat dat zo snel mogelijk in 2021 uitgevoerd wordt.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24