Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2D. Omgevingsvergunning

Milieuleges invoeren
De Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) regelt voor de gemeente Renkum de vergunning-verlening, toezicht en handhaving op milieu- en bouwgerelateerde zaken. Momenteel ontvangt de gemeente voor vergunningaanvragen met betrekking tot milieu geen leges. De invoering van de Omgevingswet (in 2021) biedt de mogelijkheden om milieuleges te gaan innen. Na de invoering van de Omgevingswet innen wij direct kostendekkende milieuleges. Dit is kostenverhogend voor bedrijven. In 2020 gaan we  onderzoeken welke “milieukosten” de gemeente kan doorbelasten en aan de hand daarvan ontwikkelen wij een systematiek voor het bepalen van de milieuleges. Dit nemen we op in de legesverordening die eind 2020 aan u wordt voorgelegd.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

-

=

Toelichting
De Omgevingswet is uitgesteld tot 2022. Hierdoor is het niet mogelijk om in 2021 milieuleges te  heffen.

Kostendekkende bouwleges
Voor de activiteit vergunningen bouw mogen kostendekkende leges worden gevraagd. We gaan onderzoeken of en hoe niet alleen de kosten van de ODRA maar ook of er nog andere kosten kunnen worden toegerekend aan leges voor een bouwvergunningverlening.
Dit moet resulteren in een advies over hoe we kostendekkend kunnen blijven/ worden en hoe we onze legesverordening kunnen aanpassen. In het verlengde daarvan gaan we ook onderzoeken wat het effect is van meer vergunningsvrij bouwen en bekijken of onze legessystematiek (op basis van kubieke meters in plaats van op basis van bouwkosten) nog voldoet.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

=

-

=

Toelichting
Onderzoek loopt, resultaten zullen worden verwerkt in de legesverordening. Dit jaar komen er minder leges binnen dan geraamd.

Handhaving en toezicht omgevingsvergunningen (ODRA)
De ODRA regelt voor ons de toezicht en handhaving op milieu- en bouwgerelateerde zaken. Kosten hiervoor mogen niet worden doorbelast (alleen het directe toezicht bij bouwactiviteiten).
Momenteel is de ODRA samen met de partners bezig met het effectiever maken van haar handhaving als onderdeel van het project Actualisering Milieutoezicht.
We monitoren daarbij of het stellen van minder kaders (in omgevingsplannen) leidt tot meer toezicht en handhaving.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

=

-

=

=

Toelichting
Doordat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, is het niet mogelijk om te  monitoren of het stellen van minder kaders leidt tot meer toezicht en handhaving.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24