Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2G. Milieu en duurzaamheid

Stoppen met bijdrage aan Stichting Renkums Beekdal
In 2020 treffen we voorbereidingen om vanaf 2022 te stoppen met de prestatieafspraken met Stichting Renkums Beekdal voor activiteiten die zij organiseren voor basisschoolleerlingen. Dit bespaart € 15.000 per jaar.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

-

-

-

-

Toelichting
De raad heeft besloten om dit voorstel niet over te nemen. Er hoeven dus geen voorbereidingen getroffen te worden om de bijdrage in 2022 te stoppen.   

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24