Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

02 Omgeving

2I. Dierenwelzijn

Opstellen beleidsdocument dierenwelzijn

  • Kennis verzamelen en bundelen bij één gemeentelijk aanspreekpunt
  • Organiseren brainstormsessie hoe dit onderwerp integraal op te pakken
  • Eind 2020 komen tot een modern en werkbaar plan om het dierenwelzijn blijvend te verbeteren en dit de raad voor te leggen.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

-

=

=

Toelichting
In eerste instantie leek het plan niet in 2020 gereed te kunnen komen. Dankzij het aanbod van Avolare om het plan (mede) op te stellen, is realisatie wellicht nog mogelijk in 2020 of begin 2021. De inbreng van Avolare zal naar verwachting een kwalitatief beter plan opleveren.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24