Najaarsnota 2020
portal

Voortgang activiteiten

01 Samenleving

1A. Renkum voor Elkaar

Doorontwikkeling Renkum voor Elkaar, beweging inzetten van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen
We maken nieuwe afspraken over de samenwerking in 2021. Met deze afspraken moet Renkum voor Elkaar nog beter in staat zijn om algemene voorzieningen in te zetten en voorkomen dat maatwerkvoorzieningen moeten worden getroffen. In de bestuursrapportage sociaal domein  wordt de Raad nader geïnformeerd over deze afspraken.

Renkum voor Elkaar biedt daarnaast taal- en ontmoetingsactiviteiten voor nieuwkomers. Als deelnemer van het Taalhuis heeft RvE een taalaanbod dat past bij de behoefte van nieuwkomers en sluit aan op de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers door Vluchtelingenwerk.

Voortgang

Inhoud

Planning

Financiën

Risico's

+

-

=

 =

Toelichting
Om de gewenste verschuiving van de inzet van maatwerkvoorzieningen naar algemene voorzieningen te realiseren, was eerst zorgvuldig gesprek nodig over de invulling en uitvoering van de aangescherpte opdracht van Renkum voor Elkaar. Samen hebben we dan ook het gesprek gevoerd over welke richting we met elkaar op gaan, of en hoe de partners binnen Renkum voor Elkaar in staat zijn om hun aangescherpte opdracht te vervullen en wat zij daarvoor nodig hebben. Dit vroeg om een zorgvuldige aanpak en kostte meer tijd dan te voren voorzien. Echter was het gesprek noodzakelijk om verdere stappen te kunnen zetten en is er nu een goede basis gelegd waar we op voort bouwen om de verschuiving werkelijk te realiseren.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24