Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

Omschrijving

Begroot

Realisatie

Restant

Sp. BB; beregeningsautomaten 

25

0

25

Sp. BB; trainingsveld wordt wedstrijdveld

33

0

33

Sp. BB; veld- of terreinafrastering

10

0

10

Sp. Wh; beregeningsautomaten

53

0

53

Sp. Wh; veld- of terreinafrastering

26

0

26

Totaal

147

0

147

Sportparken
Via autorisatie van de voorjaarsnota heeft uw raad toestemming gegeven om te investeren in de sportparken. Deze kredieten zijn onlangs aangemaakt. De kosten die tot op heden zijn geboekt zullen voor het einde van dit kalenderjaar naar deze kredieten worden geboekt.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24