Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

MFC Doelum

15.202

14.889

313

Totaal

15.202

14.889

313

MFC
Zowel de openbare ruimte als de ruimte rondom de school en het MFC zijn geheel ingericht. Na oplevering is de tweejarige onderhoudsperiode ingegaan. De droogte en warmte van de afgelopen zomer veroorzaken veel schade aan beplanting en gras. In hoeverre dit zich zal herstellen is nog de vraag en zal pas volgend voorjaar zichtbaar worden. De kosten die samenhangen met de onderhoudsperiode zijn opgenomen in het beschikbare krediet. Er zijn verschillende meldingen binnengekomen van bewoners die om kleine aanpassingen vragen (leuning langs trap). Deze worden verzameld en in samenhang afgewogen of en zo  ja welke aanvullende maatregelen nog worden getroffen.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24