Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

 

Begroting

Realisatie

Restant

Dezta Saas (Squit 2020 Wro)

12

11

1

Portaal Key2 Burgerzaken

44

17

27

S4SD versie 7

10

10

0

S4SD versie 8

10

9

1

 Totaal

76

47

29

Dezta Saas
Het project om Dezta om te zetten naar SaaS is afgerond. De technische belemmeringen die het project vertraagden, zijn in de loop van 2019 verholpen.

S4SD
De betaalde updates en uitbreidingen voor de Suite4Sociaal Domein (S4SD versie  7 en 8) zijn ook afgerond.
We zijn binnen de originele ramingen gebleven.

Key2Begraven (Saas)
De vernieuwing van key2Burgerzaken is van start gegaan met de aanschaf en implementatie van Portaal (en e-diensten) voor Burgerzaken. Dit project zal nog tot in 2021 doorlopen.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24