Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

 

Begroting

Realisatie

Restant

Kliko's

671

636

35

Ondergrondse containers

614

596

18

Extra aanpassingen (afval)

84

56

28

Totaal

1.369

1.288

81

Kliko's
Op verzoek van inwoners is in 2019 en 2020  een aantal extra kliko’s uitgezet. Het gaat daarbij vooral om de kliko’s voor papier en gft+e. Ook in het vervolg van 2020 kunnen inwoners nog om extra kliko’s vragen. Het restantbudget wordt hiervoor ingezet. Voor gft+e kliko’s betaalt de inwoner een bijdrage van € 30,- Dit is bij alle ACV gemeenten het geval.

Ondergrondse containers
Het restant van het budget wordt aangewend voor een eventuele nieuwe locatie voor een ondergrondse container.

Extra aanpassingen (afval)

  • In 2019 is de proef met gekoelde gf+e containers voor hoogbouwbewoners afgerond. De container, gekoeld en voorzien van ozon-generator tegen vervelende luchtjes, heeft onvoldoende draagvlak. In 2020 is gestart met een nieuwe proef en worden vijf gf+e zuilen in de openbare ruimte geplaatst. Vanwege de Coronacrisis heeft dit project echter vertraging opgelopen. Hierdoor worden de gf+e zuilen in het laatste kwartaal van 2020 geplaatst. Daarna wordt de factuur betaald. Deze proef wordt in 2021 geëvalueerd.
  • Om het aantal bijplaatsingen te verminderen zijn de ondergrondse containers aan de Richtersweg in Doorwerth voorzien van een vriendelijker aankleding. Samen met de voortdurende  aandacht van de Schone Buurt Coach is deze proef een succes, er zijn aanzienlijk minder bijplaatsingen. Wel moet de vriendelijke aankleding er verzorgd uit blijven zien. Wanneer dit niet meer het geval is moet de bekleding verwijderd of vervangen worden om ongewenste bijplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24