Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

 

Begroting

Realisatie

Restant

MUP Wolfhezerweg

160

5

155

Wolfhezeweg: 30 km/uur gebied

40

0

40

Fietsstraat Benedendorpsweg

76

241

-165

Spoorwegovergang Wolfheze

70

183

-113

Parkeerplaatsen Lage Oorsprong

25

24

1

MUP Kalimaropad

60

6

54

Totaal

431

459

-28

MUP Wolfhezerweg & 30km/uur-gebied
De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (EMVI). De uitvoering start eind september 2020 en loopt door tot april 2021.

Fietsstraat Benedendorpsweg
De provincie heeft de subsidie vastgesteld op de maximale bijdrage. Intern wordt de verrekening nog gemaakt met de uitgevoerde extra rioleringswerkzaamheden en dan wordt dit deeltraject afgesloten qua investering.

Spoorwegovergang Wolfheze
De tijdelijke maatregelen zijn uitgevoerd in september 2020. Dit jaar wordt daarover de financiële balans opgemaakt.
Op basis van de ontwerpuitgangspunten - vastgesteld door de gemeenteraad - is een ontwerp gemaakt en op basis daarvan wordt een meer gedetailleerde raming gemaakt. De raming is de basis voor de kostendeling. Planning ligt op schema, de raad zal separaat uitgebreider geïnformeerd worden.

Parkeren: Parkeerplaatsen Lage Oorsprong
Het project is gereed. De bijdrage van Tuin de Lage Oorsprong is nog niet ontvangen en niet in bovenstaande cijfers verwerkt.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24