Najaarsnota 2020
portal

Financiën

Investeringskredieten

Begroting

Realisatie

Restant

Aircoinstallatie Veentjesbrug

16

14

2

Brandweerpost Obeek bouwkundig

0

-3

3

Brandweerpost Wolfheze bouw

702

0

702

Brandweerpost Wolfheze grond

158

0

158

Brandweerpost Wolfheze install

350

0

350

Renovatie gymzaal W van Arnhemweg

665

0

665

Renovatie sporthal Doorwerth

2.541

2.541

Totaal

 4.432

11

4.421

Nieuwbouw Brandweerpost Wolfheze
Grondaankoop is rond. Het programma van eisen is opgesteld en een Schetsontwerp. De ontwerpfase en voorbereiding is opgestart. De uitvoering wordt verwacht in Q2 2021. Er is aanvullend krediet nodig, gezien de stijgende grond- en uitvoeringskosten t.o.v het raadsbesluit in 2017 afgegeven kosten prognose.
De exacte hoogte van het aanvullend krediet is niet eerder bekend dan het eerste kwartaal 2021. Kijkend naar de huidige markt zal naar verwachting voor de nieuwe brandweerpost zeker één miljoen euro (excl. btw) nodig zijn. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem. €17.849 voor de komende 40 jaar.

 

Renovatie gymzaal W. van Arnhemweg
Voorbereidingen voor aanbesteding om tot een bouwteam te komen zijn afgerond. Met de aannemer wordt nu in een bouwteam verder het plan uitgewerkt. Nu alle onderzoeken zijn afgerond en redelijk duidelijk is wat alle uitvoerende werkzaamheden zijn, blijkt het aangevraagde krediet in 2017 niet toereikend.
Het exact benodigd aanvullend krediet is niet eerder bekend dan eind Q4 2020. Kijkend naar de huidige markt zal naar verwachting tenminste € 550.000 (excl. btw) zijn. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem.  €13.786 voor de komende 40 jaar.

Renovatie sporthal Doorwerth  
Voor de sporthal Doorwerth wordt een nieuw renovatieplan waarbij de keuze om wel of geen 3e zaaldeel met bijbehorende voorzieningen als kleedkamers etc. te creëren voor het bewegingsonderwijs. Dit onderzoek is nodig nu besloten is dat de gymzaal Mozartlaan gesloopt gaat worden en er geen gymzaal bij het nieuwe schoolgebouw voorzien is. Hierover lopen nog gesprekken met het Dorenweerd College.
Op basis van het nieuwe renovatieplan kan het benodigde krediet bepaald worden. In de begroting wordt hier op basis van een voorzichtige raming € 2,5 miljoen voor opgenomen. Dit betekent een jaarlijkse investeringsverhoging van gem. €49.639 voor de komende 40 jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/02/2020 11:07:16 met de export van 11/02/2020 11:01:24